Compounds > Levofloxacin

Brands
Levaquin Quixin Iquix  
Formulations
Levofloxacin 100 MG Oral Tablet Levofloxacin 15 MG/ML Ophthalmic Solution
Levofloxacin 25 MG/ML Injectable Solution Levofloxacin 25 MG/ML Oral Solution
Levofloxacin 250 MG Oral Tablet Levofloxacin 5 MG/ML Injectable Solution
Levofloxacin 5 MG/ML Ophthalmic Solution Levofloxacin 500 MG Oral Tablet
Levofloxacin 750 MG Oral Tablet